2012 10 10

[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Uppdraget innefattar

  • Ny bostadsbebyggelse om ca 300 lgh sammanvävda med kolonilotter och stadsodling.
  • Ny förskola om 12 avdelningar.
  • Utveckling av evenemangsområde i Alby kvarn.
  • Ny våtmarkspark som infiltrerar dagvatten från större delen av Botkyrka.
  • Nya bussvägar
  • Landskapets impedimentområden ersätts med ekotjänster

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”2105″ img_size=”650×450″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vy över området och dess olika beståndsdelar:

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”2101″ img_size=”650×450″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vy över området med dess olika beståndsdelar:

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”2107″ img_size=”650×450″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vy från kolonilotterna

Vi behöver bryta upp de mentala och fysiska barriärerna inom området. Många som bor vid Alby centrum har idag aldrig har varit nere vid stranden. Mattias Gustafsson, Urbio Arkitektstudio Witte har tillsammans med landskapsarkitekterna Urbio (www.urbio.se) och Structor i uppdrag av Botkyrka kommun tagit fram en framtidsvision för utveckling av Alby Strand.

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”2100″ img_size=”650×450″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vy längs Albyvägen omgärdad av ny bostadsbebyggelse.

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”2099″ img_size=”450×700″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_single_image image=”2106″ img_size=”650×450″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Analysdiagram från workshop:

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”2102″ img_size=”650×450″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Koncept hur Alby ska möta vattnet.

Uppdragets syfte var dels att definiera områdets kvaliteter och i visionen ge dess potentialer en tydlig identitet. Idag innehåller området kolonilotter, lång strandpromenad och en relativt blandad bebyggelse med gott om impedimentmark. Området upplevs idag avskuret från dels Alby centrum och många som bor vid Alby centrum med omnejd aldrig varit nere vid stranden. Det centrala i skissen är just att bryta ner de mentala och fysiska barriärerna inom området.

Bostadsbebyggelsen i förslaget består av tre typologier anpassade till parkmiljön runt och i kolonilotterna. Alla med inslag av urban odling/ stadsodling. Kolonilotterna omgärdas av miniradhus, utvecklade för att vara yteffektiva och enkla att producera. De små lägenhetsstorlekarna (2a på 34kvm) ger en låg lägenhetskostnad. Miniradhusen varierar i höjder mellan två till tre våningar och ger en småskalighet som inte finns i området idag. Lägenheterna på bottenvåningen har alla små uteplatser och passar både den lilla familjen och äldre människor.

[/vc_column_text]

MER NYHETER

Copyright © 2017 All Rights Reserved.