2014 06 13

[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Miljöspetsprojekt i Rågsved – Urban odling

Tillsammans med Wästbygg och Urbio landskapsarkitekter utvecklar Arkitektstudio Witte Stockholm Stads första miljöspetsprojekt med temat urban odling.

Projektet blir en del av Rågsveds nya årsring österut och kommer att fungera som en länk mellan den befintliga bebyggelsen och grönområden och koloniträdgårdar. Projektet erbjuder moderna lägenheter kombinerat med stora ytor för odlingar, plats för djur och gröna stråk. Förslagets bärande idé är att två punkthus med generösa odlingsbalkonger placeras i utkanterna av den anvisade platsen. Mellan huskropparna anläggs den gröna gården med odlingsterrasser, fruktlund, bikupor och en hönsgård integrerat med frilandsodlingar, bärbuskar och träd. Tillsammans skapar gården och odlingsbalkongerna mycket bra förutsättningar för de boende att bedriva odling och småskalig djurhållning en större del av året. Lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter.

Ur exploateringskontorets tjänsteutlåtande:

Kontoret anser att projektet ger ett tillskott av bostäder samtidigt som det kompletterar Rågsved med ett intressant miljöspets­projekt, kopplat till urban odling. Odlingskonceptet knyter an till det stora odlingsintresse som finns i området och bidrar till ökade spridningsmöjligheter för växter och djur.

Detaljplanearbetet påbörjas till hösten.

Länk till Stockholms Stad

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”3051″ img_size=”large” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Situationsplan som redovisar odlingszoner. Illustration Urbio/Witte

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”3102″ img_size=”large” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Generösa balkonger med plats för odling en större del av året.

[/vc_column_text]

MER NYHETER

Copyright © 2017 All Rights Reserved.