2014 09 02

Team Arkitektstudio Witte vann VM i Magiska Trädhus på Kvarnholmen i hård konkurrens med sju andra arkitektkontor. Bland annat White, Joliark, HMXW, Cederwall, Urbio och Grad.

Tävlingen anordnades av Magiska Barnarkitekter, vars mål är att öka barns inflytande i samhället och att uppmuntra vuxna till att beakta barnperspektivet och ekologisk hållbarhet i stadsbyggnadsfrågor.

Vi startade med att utgå från barnets perspektiv och viljan att ge besökaren i kojan en komprimerad arkitektonisk upplevelse. Interiört består kojan av en följd av rum med olika geometrier och karaktär. Genom ljus, skugga, material, utblick, inblick och rums riktningar från horisontellt till vertikalt har vi byggt upp vandringen genom kojan. Strukturellt är den välbyggd med en tydlig hierarki i vad som är bär upp och plattformar som kragar ut. Kojan sitter inte konstruktivt fast i träden utan hålls på plats genom att volymen och kojans tyngd spänner mellan de tre tallstammarna.

Juryns motivering: Arkitektstudio Witte har byggt en koja med bra barnskala och hög lekpotential. Platsen var för en tät och blandad stad mycket väl utnyttjad. Kojan byggde på höjden med flera plan. Materialanvändningen var god med lite spill. 

Juryn bedömde:

– Ekologiskt hållbarhet
– Arkitektonisk och konstnärlig höjd
– Bygglagets passion och glädje
– Samhällsnytta och barnperspektiv
– Magisk potential

I juryn satt bland andra Eva Maria Persson, Nacka kommuns stadsarkitekt.

Utställningen är kvar till minst oktober. Besök den och inspireras av kojorna, området och den magiska trädgården som är både café och alternativ lekplats! Juvelvägen 2, Kvarnholmen.

Mer info på www.magiska.se

Läs om vårt bidrag på Nacka kommuns hemsida

http://t.co/9hYD4IZL4G

 

AW_koja1

AW_koja2

AW_koja3

AW_koja4

 

 

 

 

MER NYHETER

Copyright © 2017 All Rights Reserved.