2015 06 26

[vc_single_image image=”3300″ img_size=”700″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Projektet omfattar två av arkitektstudion planerade parhus om totalt fyra bostäder på 120kvm.

Byggnadernas placering på tomten och höjdsättning har noga studerats utifrån platsens förutsättningar. Det gemensamma gårdsrummet ger utrymme för samvaro, lek och odling, medan bostädernas enskilda uteplatser ligger mer avskilt.

Husvolymerna ansluter till områdets karaktär med sadeltak, fasad i träpanel och slamfärg som framhäver träfasadens struktur. Fasadernas nedtonade färger och material har valts för att husen mer ska smälta in i naturen än stå ut. Partier i oljad ek kring huvudfönster är karaktärsfulla detaljer vilka framhäver husens identitet.

[/vc_column_text]

MER NYHETER

Copyright © 2017 All Rights Reserved.