Author Archives: admin

Byggstart för Integrationen 6!

Det här är Integrationen 6 som vi i denna stund projekterar  för fullt och bygget är nu igång. Huset ska stå färdigt till bomässan i Vallastaden i slutet av sommaren och vi är glada att få det byggt i massivträ!

Byggherre: …

Klicka här för att se mer...

Witte och SSM vinner i Täby Park

Arkitektstudio Witte vinner markanvisningstävlingen vid torget i nya Täby Park. Förslaget heter Täby Market och rymmer 6 000 kvm bostäder och marknad med restaurang och butik. Anvisningen fick totalt tio förslag. Byggherre: SSM Fastigheter. Byggstart 2018.

 

Team: Peter Kinnmark, Elin Mark, …

Klicka här för att se mer...

90 små yteffektiva lägenheter i Hökarängen på samråd

Arkitektstudio Witte har tillsammans med Besqab utvecklat ett modulhussystem anpassat för både trä- och betongstomme. Systemet rymmer flexibilitet såväl i lägenhetsfördelning, takutformning som materialval. Den första platsen för …

Klicka här för att se mer...

Vinst i Sigtuna Stadsängar

 

I norra delen av Sigtuna växer nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar fram. Här har Arkitektstudio Witte i team med HSB Bostad och Urbio Landskapsarkitekter vunnit markanvisningstävling om ett bostadskvarter. Ledord …

Klicka här för att se mer...

Studieresa till Oslo

Årets studieresa gick till Oslo. Vi är nu tillbaks på kontoret fulla med intryck och inspiration som kommer berika vårt arbete under hösten! På bilden ses några …

Klicka här för att se mer...

Bygglov för Inspirationen 5 i Vallastaden

Nu har vi fått bygglov för ett av våra tre flerbostadshus till BO17 i Vallastaden, Linköping. Huset har fem lokaler i bottenplan och arton lägenheter. Alla lägenheter …

Klicka här för att se mer...

Sirapsvägen på samråd

Tillsammas med Wästbygg har vi ritat bostäder för unga på Sirapsvägen i Hökarängen. Projektet är ute på samråd till den 1 juli.

Klicka här för att se mer...

Miljöspetsprojekt i Nockebyhov

Arkitektstudio Witte har under hösten 2015 arbetat fram ett förslag på förtätning i Nockebyhov, Bromma åt Familjebostäder. Projektet omfattar ca 90-100 lägenheter fördelade på fyra hus. Projektet är ett av tre …

Klicka här för att se mer...

Byggstart för Kv. Sjötungan

Projektet omfattar två av arkitektstudion planerade parhus om totalt fyra bostäder på 120kvm.

Byggnadernas placering på tomten och höjdsättning har noga studerats utifrån platsens förutsättningar. Det gemensamma gårdsrummet ger utrymme för samvaro, …

Klicka här för att se mer...

BO17

Nytt uppdrag i Linköping, BO17.
Nästa bomässa går av stapeln 2017 i Vallastaden, Linköping. Ett spännande och ambitiöst bostadsområde bestående av en blandning av boendeformer. Från större flerbostadshus till stadsvillor, radhus och villor. Nytänkande om utformning, byggteknik och miljö premieras i …

Klicka här för att se mer...

Vi vann VM i Magiska Trädhus

Team Arkitektstudio Witte vann VM i Magiska Trädhus på Kvarnholmen i hård konkurrens med sju andra arkitektkontor. Bland annat White, Joliark, HMXW, Cederwall, Urbio och Grad.

Tävlingen anordnades av Magiska Barnarkitekter, vars mål är att öka barns inflytande i samhället och att …

Klicka här för att se mer...

Markanvisning – Stockholms första miljöspetsprojekt!

Miljöspetsprojekt i Rågsved – Urban odling

Tillsammans med Wästbygg och Urbio landskapsarkitekter utvecklar Arkitektstudio Witte Stockholm Stads första miljöspetsprojekt med temat urban odling.

Projektet blir en del av Rågsveds nya årsring österut och kommer att fungera som en länk …

Klicka här för att se mer...

Utveckling av Kv. Gamlebo i Svedmyra

Under våren har studion arbetat vidare med fastigheten Gamlebo 5 tillsammans med HSB.

Volymer och fasader har bearbetats och anpassats till platsen. Detaljplanen förväntas bli klar under hösten 2014. Totalt blir det …

Klicka här för att se mer...

Första spadtaget för 344 studentbostäder i Visättra

Den 23 juni tog bostadsminister Stefan Attefall, tillsammans med Tomas Hanson och Christofer Söderström, det första spadtaget för projektet i Visättra!

För ett år sedan vann studion tillsammans med Wästbygg en markanvisningstävling utlyst av Huddinge Kommun. Under vintern …

Klicka här för att se mer...

Byggstart! Omvandling av Löwenströmska Sanatoriet till demensboende med 48 lgh

Det gamla Sanatoriet i Löwenströmska parken, vackert beläget på områdets högsta punkt och omgivet av stora tallar, är den första byggnaden i parkens omvandling till en ny levande stadsdel som kretsar kring de gamla karaktärsfulla sjukhusbyggnaderna.

Den gamla Sanatoriebyggnaden restaureras och …

Klicka här för att se mer...

Innovativ uppgradering av Alby Strand

Uppdraget innefattar

Ny bostadsbebyggelse om ca 300 lgh sammanvävda med kolonilotter och stadsodling.
Ny förskola om 12 avdelningar.
Utveckling av evenemangsområde i Alby kvarn.
Ny våtmarkspark som infiltrerar dagvatten från större delen av Botkyrka.
Nya bussvägar
Landskapets impedimentområden ersätts med ekotjänster

[vc_single_image image=”2105″ …

Klicka här för att se mer...