Category Archives: Byggstart!

Byggstart för Kv. Sjötungan

Projektet omfattar två av arkitektstudion planerade parhus om totalt fyra bostäder på 120kvm.

Byggnadernas placering på tomten och höjdsättning har noga studerats utifrån platsens förutsättningar. Det gemensamma gårdsrummet ger utrymme för samvaro, …

Klicka här för att se mer...