Category Archives: Skolor

Innovativ uppgradering av Alby Strand

Uppdraget innefattar

Ny bostadsbebyggelse om ca 300 lgh sammanvävda med kolonilotter och stadsodling.
Ny förskola om 12 avdelningar.
Utveckling av evenemangsområde i Alby kvarn.
Ny våtmarkspark som infiltrerar dagvatten från större delen av Botkyrka.
Nya bussvägar
Landskapets impedimentområden ersätts med ekotjänster

[vc_single_image image=”2105″ …

Klicka här för att se mer...