VÅR METOD

Under studierna på Konstakademiets arkitektskola i Köpenhamn utvecklade Ludvig en arbetsprocess som vidareutvecklats på Studion. Verktyget utgör kärnan i Studion och används i framförallt våra egna utvecklingsprojekt. Genom en speciell metodik/process utför vi effektiva workshops (ofta gränsöverskridande med andra specialister) där vi genom analys och idéutveckling bygger upp ett eget material som definierar projektets innehåll, karaktär och gestalt. Metoden komprimerar den kreativa processen och ger en hög arkitektonisk kvalitet med internationell prägel.

Projektens bärande idéer ska vara originella och enkla att kommunicera. De ska vara robusta och väl förankrade för att kunna överleva genom alla faserna fram till färdig byggnad.

 

KVALITETSÄKRING

Vi vill vara bäst! För oss är kontinuerlig utveckling av vårt arbete en av grundpelarna i verksamheten och vi tar kvalitetsarbetet allvarligt. Vi vill helt enkelt vara kundens första, bästa och tryggaste val. Ett bra resultat uppnås genom att arbeta mot ett gemensamt mål och genom att undvika onödiga fel.

Vårt kvalitetssystem följer ISO 9001. Kvalitetssystemet innehåller rutiner och stöd för skedena före, under och efter projekteringen och säkerställer en jämn, hög kvalitet. Systemet innefattar ledningsprocesser, stödprocesser och erfarenhetsåterföring både internt och från kunder. Viktiga delar som förenklar i det dagliga arbetet är mappstrukturer, mallar, projekteringsanvisningar, skedesspecifika checklistor samt den speciella bok där vi samlar riskmoment uppsamlade från erfarenheter i tidigare projekt.