All

Kv BALDER 2, 3, 6 och 7 i Norrtälje – 16 st lägenheter med stadsvillakaraktär

Projektinfo

Typ: Direktuppdrag
Uppdragsgivare: Credentia
Status: Slutfört
Storlek: 4hus, 16lgh, BOA ca 1300kvm
Team: Ludvig Witte, Lars Sterner, Robin Lee och Elin Mark
År: 2010-2012

I första etappen byggs 4 st nya stadsvillor omgivna av lummiga trädgårdar. Kvarteret är beläget ovanför busstationen i Norrtälje (Bangårdsgatan, Baldersgatan, Frejgatan, Narvagatan). Husen blir i tre våningar och inrymmer tre till fem lägenheter per hus. Alla hus har hiss. Lägenheterna blir i bostadsrättsform och är från ett till fyra rum och kök om 45 till 111 kvm med balkong, terrass eller uteplats.

Kvarteret är en viktig del av Norrtälje centrum och alla de befintliga villatomterna köptes upp av Norrtälje kommun som därefter gjorde en ny detaljplan för att både bevara områdets kvaliteter som den typiska trädgårdskaraktären och samtidigt möjliggöra för en högre exploatering av stadsvillakaraktär. Därefter köpte Credentia området och har höga ambitioner med projektet även om det är en relativt liten produktion. Fastigheten och de nya husen blir en viktig del av Norrtäljes nya förtätade centrala del. Längs hela Baldersgatan planeras en mer stadslik karaktär med start i kvarteret Balder. Utgångspunkten för oss var att bevara så mycket som möjligt av trädgårdarna. Återanvändandet av de delar som hör sekelskiftet till och som är typiskt för Norrtälje vad gäller trähus med plåttak, burspråk, takkupor, balkonger och träpanel i olika riktningar och fält. Den arkitektoniska grammatiken är omtolkad och utförd med vår tids moderna tekniska lösningar, men samtidigt med en detaljrikedom där de relativt stora husens skala delas upp och bryts ner. De sex husen bygger på tre grundtyper av planlösning för att få en bred lägenhetsfördelning från små till stora lägenheter. Samtidigt har vi arbetat fram olika typer av byggnadsmoduler som är gemensamma för alla husen, tex takkupor, fönsterstorlekar, entrepartier.

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...