All

BOSTÄDER VID VISÄTTRA ÄNGAR

 Vid boende i små yteffektiva lägenheter är det som händer utanför bostaden minst lika viktigt som själva bostaden. Att göra utemiljön till en attraktiv plats och att skapa naturliga informella mötesplatser som en förlängning av bostaden. Vi vill med förslaget tillvarata och utveckla de gröna kvaliteter som området har idag. Att bo i Visättra ängar ger dig en direkt närhet till naturen.   I förslaget visar vi på smarta yteffektiva lägenheter, men framförallt visar vi på lösningar i utvecklingen av loftgångshuset som typologi. Den nya bebyggelsen ger rika och varierade rum både i förhållande till dess gårdar, till den nya gatan – samt till den omkringliggande naturen.  Vi föreslår en kombination av två typer av hus; ”vinkeln” och ”klädnypan”.

Arkitektstudio Witte vann 2013 en markanvisningstävling i Visättra Ängar, Flemingsberg. Tillsammans med Wästbygg AB har vi utvecklat projektet och arbete med bygghandlingar pågår.

Projektinfo

Uppdragsgivare: Wästbygg AB

Status: Pågående

Storlek:360 lgh

Team: Ludvig Witte, Elin Mark, Alvaro Albaizar, Johan Löwstett

 

År: Tävling 2013, byggstart 2015    

                                         

 

 

FÖRSLAG 1, STUDENT- OCH UNGDOMSBOSTÄDER I VISÄTTRA ÄNGAR – ÖSTRA DELEN

TYP 1 – ”vinkeln”Längs med den nya gatan, där marken är mer flack, föreslår vi en hustyp som skapar både gatu- och gårdsrum. Fasaden mot gatan är av stadsmässig karaktär. På några platser finns möjlighet för lokaler i bottenvåningen.

Åt motsatt håll skapar volymen en skyddad gård för de boende. Det sydvästra hörnet är lägre för att släppa in ljus till gården.

Förslag 2, STUDENT- OCH UNGDOMSBOSTÄDER I VISÄTTRA ÄNGAR – VÄSTRA DELEN

TYP 2 – ”klädnypan”. Två lameller delar ett gemensamt trapphus. Typen är idealisk för kuperad  terräng i och med att ett av husen kan förskjutas en våningshöjd upp eller ned. Den smala husbredden (6,5 m) ger långsmala fotavtryck som anpassas efter nivåkurvorna. Volymerna är placerade i skogsbrynet, omringade av träd och grönska.

BYGGSYSTEMET:

Systemet med de olika lägenhetstyperna är mycket flexibelt. Inom ramen för förslaget är det fritt att anpassa lägenhetsfördelningen efter behov mellan 1 rok och 2 rok

LÄGENHETSTYPER

Lägenheterna passar olika typer av hushåll  –  från den ensamma studenten till den lilla familjen, och kompisarna som delar dubletten. En extra kvalitet är att samtliga lägenheter är genomgående. Det grunda husdjupet gör lägenheterna ljusa. I och med entré-balkongen får alla lägenheter en egen liten uteplats.

Senaste projekt

3K – VALLASTADEN

Huset, relativt småskaligt i såväl plan som i höjd med sina 4 våningar, ...

RÖDA HUSET – MIDSOMMARKRANSEN

FÖRSLAG TILL YTEFFEKTIVA BOSTÄDER I MIDSOMMARKRANSEN I Midsommarkransen och Aspudden är det levande taklandskapet starkt tongivande, och då speciellt hos de äldre ...

BOSTÄDER VID VISÄTTRA ÄNGAR

 Vid boende i små yteffektiva lägenheter är det som händer utanför bostaden minst lika viktigt som själva bostaden. Att göra ...