All

FRAMTIDENS FÖRSKOLA/AKTIVA LÄROMILJÖER

Genom att kombinera forskning om barns lärande med byggekonomi/teknik vill vi bygga framtidens förskola. Barn lär genom rörelse och blir intelligentare genom att vara i miljöer som är rika på variation och intryck!

Med blicken på de skolmiljöer som byggs i grannlandet Danmark tillsammans med den senaste forskningen om barns lärande genom rörelse blir kontrasten stor till de barackliknande förskolor som placeras ut i stockholms kommuner. Vi menar att förskolor skulle kunna vara spännande, utmanande och inspirerande läromiljöer istället för lådor att förvara barnen i. Förskolan BOA är en idé om en förskola där byggnadsdelarna är enkla, regulära och billiga att tillverka. Samtidigt adderar vi 4 spännande händelser / rumligheter som aktiverar barnen

 

 

Backen / Barn lär och aktiveras genom rörelsen. Därför är ett rum uppbyggd med en form som utmanar kroppen och uppmanar till rörelse. Backens yta kan programeras/möbleras på olika sätt beroende på aktivitet.

 

 

Körsbärsgrottan / En intim mindre rumslig del i ett större sammanhang som inbjuder till samling och sagostund

 

 

Spejarhallen / Genom fönster i kapprummets golv kan barnen se ner på de som rör sig vid gatuentrén

 

Projektinfo
Typ: Idéutveckling
Storlek: ca 1200 kvm LOA, 5 avdelningar
Team: Ludvig Witte i samarbete med Habibihaus arkitekter (genom Filippa Stålhane och Sigrid Svensson)
År: 2010

 

 

Nyckelord: framtidens förskola, aktiva läromiljöer,

 

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...