All

INNOVATIV UPPGRADERING AV ALBY STRAND

”I framtidens Alby går det bussar ner till stranden där det finns nya badbryggor, skateboardramper, torg och alla möjliga aktiviteter. Kolonilotterna har fått sällskap av hundratals nya lägenheter och små billiga miniradhus.”
Citat från publicering i lokaltidningen Södra Sidan som sammanfattar projektet

”Vi behöver bryta upp de mentala och fysiska barriärerna inom området. Många som bor vid Alby centrum har idag aldrig har varit nere vid stranden.” Mattias Gustafsson, Urbio

Arkitektstudio Witte har tillsammans med landskapsarkitekterna Urbio (www.urbio.se) och Structor i uppdrag av Botkyrka kommun tagit fram en framtidsvision för utveckling av Alby Strand.

Uppdraget innefattar

  • Ny bostadsbebyggelse, ca 300 lgh, sammanvävda med kolonilotter och stadsodling.
  • Ny förskola om 12 avdelningar.
  • Utveckling av evenemangsområde vid Alby kvarn.
  • Ny våtmarkspark som infiltrerar dagvatten från större delen av Botkyrka.
  • Nya bussvägar
  • Landskapets impedimentområden ersätts med ekotjänster

Vy längs promenaden och miniradhusen

Vy från kolonilotterna

 

Koncept hur Alby ska möta vattnet.

Uppdragets syfte var dels att definiera områdets kvaliteter och i visionen ge dess potentialer en tydlig identitet. Idag innehåller området kolonilotter, enimpediment

lång strandpromenad och en relativt blandad bebyggelse med gott om impedimentmark. Området upplevs idag avskuret från dels Alby Centrum. Många som bor vid Alby Centrum med omnejd har aldrig varit nere vid stranden. Det centrala i skissen är just att bryta ner de mentala och fysiska barriärerna inom området.

Bostadsbebyggelsen i förslaget består av tre typologier anpassade till parkmiljön runt, och i kolonilotterna. Alla med inslag av urban odling/stadsodling. Kolonilotterna omgärdas av miniradhus, utvecklade för att vara yteffektiva och enkla att producera. De små lägenhetsstorlekarna (2a på 34kvm) ger en låg lägenhetskostnad. Miniradhusen varierar i höjder mellan två till tre våningar och ger en småskalighet som inte finns i området idag. Lägenheterna på bottenvåningen har alla små uteplatser och passar både den lilla familjen och äldre människor.

Projektinfo
Uppdragsgivare : Botkyrka Kommun
Status : Avslutat
Arkitekter i teamet : Ludvig Witte, Lars Sterner, Elin Mark, Roberto Dada,
Urbio landskapsarkitekter samt Structor trafikplanering
År : 2012

Vy över området med dess olika beståndsdelar:

Nyckelord: alby strand, miniradhus, kolonilotter, stadsutveckling, små lägenheter

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...