All

TYRESÖ STRAND

Radhus med vinterträdgård

Området / Alla byggnaderna har en utsiktssida som vänder sig mot den 180gradiga havsutsikten med stora glaspartier och frikostiga balkonger/altaner. Mot landsidan som även är södersida vänder byggnaderna sig med den inglasade vinterträdgården i två plan. Genom detta gröna rum tas ljus in i husets bakre delar som kök och badrum. Glasboxarna fungerar även som en entrémarkering och när det är mörkt som vackra lycktor.

Bostadsområdet angörs genom två intima gårdar dit husens entréer är vända. Mellan gårdarna och de upphöjda husen faller den allmänna vägen ner mot stranden i en slags dalgång kantad av planterade skira genomsikliga alléträd med båtbryggan i dess förlängning.

Husen utformning med svävande altaner tillsammans med tomtens kraftiga höjskillnader skapar en naturlig distans mellan det privata och de offentliga områdena som den allmänna vägen och den allmänna stranden. Genom förskjutningar i plan och höjdled skapas en variation som tar tillvara tomtens kvaliteter och skriver in sig i den fina topografin. Grupperingarna av hus öppnar sig mot utsikten men skapar samtidigt intima och väderskyddade platser mot söder. Mot landsidan ligger husen tätt och ger varandra lä, genom den glasade vinterträdgården skapas ett ”uterum” som fungerar väl i gränderna. Samtidigt som den släpper in ljus i huset är den även en semiprivat plats som ger lite insyn in i bostaden. En komprimerad villatomt i två plan!

Projektinfo
Typ: Entreprenadtävling
Uppdragsgivare: Kvalitetsbygg AB
Status: Avslutat / Rekomenderad delad 1:a plats av juryn
Storlek: 16st lägenheter, 120-180kvm/lgh, 2450kvm total bostadsyta
Team: Ludvig Witte, Lars Sterner och Patrik Jensen (Tyrens)
År: 2010

Bostadshusen / Bostadshusen har en enhetlig grundform och trappar sig ned mot stranden med stora över marken utkragade utsiktsbalkonger. Mot söder utgör de inglasade uterummen/vinterträdgårdarna ett signifikativt inslag i arkitekturen. Byggnaderna har en marin karaktär med vitmålade fasader av oorganiska cementbundna skivor lagda i långa och breda liggande panelskivor. Vid balkonger och uteplatser är fasaden delvis fordrad med varm träpanel. Taken är horisontella dock med en sådan lutning att vatten rinner av. Taken täcks av sedum.

Grundmodul / Bostadshusen utgår från en grundmodul med ett invändigt mått på 5,2×12,5 meter. Här finns kök,badrum/wc samt vardagsrum och trappan till plan 2. Här finns också den speciella södervända vinterträdgården mot vilken kök och badrum via glasade partier kan öppnas upp och på så vis integreras och bli en del av rumsupplevelsen – en inre trädgård. Grundmodulen finns i ett par varianter där den huvudsakliga skillnaden är vinterträdgårdens placering. Till den här grundmodulen hör även de stora altanerna/balkongerna.

 

Tilläggsmodul / Till grundmodulen kopplas en rumsfil av varierande längd och som beroende på kopplingsalternativ kan förskjutas i olika lägen längs grundmodulen. Här finns inga våtrum. Tilläggsmodulen utförs i ett eller två plan.

Terrassmodul / Via en trappa från plan två anläggs en takterrass. Det till trappan anslutande förstorade vilplanet rymms inom en tänkt 45 gradig takvinkel.

Nyckelord:

I am text block. Click edit button to change this text.

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...