All

VILLA 25XL

Villa 25 XL är en ca 570kvm stor villa i centrala Stockholm. Byggnaden är placerad på en starkt lutande bergstomt/sjötomt där skillnaden mellan högsta och lägsta punkten på tomten är ca 20m. En utmanande uppgift som resulterade i ett sutteränghus som möter tomtens olika höjder och rumsligheter. Från vägarna och husen runtomkring upplevs huset som ett envåningshus medan det öppnar sig i två våningar mot vattnet och utsikten med stora skjutpartier och fönster från golv till tak och i stort sett i hela fasadens bredd.

Materialen i huset är få för att skapa ett lugn. Genomgående är väggar putsade i gipsputs som sedan är polerat blankt, sockeln är infälld i samma liv som putsen. Trägolv i vitek, dörrar i lönn och ceder. Merparten av fasaderna är klädda med cederspån medan atelje och poolteknikhus är klädda med diamantslipad Norrvange kalksten. Projekteringen har varit väldigt omfattande och vi har följt upp alla delar med regelbundna arkitektbesiktningar på byggplatsen.

Projektinfo
Typ: Direktuppdrag (Utfört under tidigare företagsnamn: Arkitektstudio Bjursten & Witte)
Uppdragsgivare: Privat
Status: Slutfört / Uppfört
Storlek: ca 570 kvm
Arkitekter : Lars Bjursten och Ludvig Witte
Handläggande arkitekt: Ludvig Witte
Konstruktör: Patrik Jensen, Tyréns
Projektledare: Lennart Karlsson, Viktor Projektledning AB
År: 2007-2010

Nyckelord: villa, cederspån,

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...