Årets studieresa gick till Oslo. Vi är nu tillbaks på kontoret fulla med intryck och inspiration som kommer berika vårt arbete under hösten! På bilden ses några av oss framför Arne Korsmos Villa Stenersen.